โครงการ kick off ค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ปส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการ kick off ค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด